Wokas

Wokas 1000ideas

Wokas 1000ideas

Spot dla marki WOKAS
KLIENTWokas
AGENCJA1000ideas
DOM PRODUKCYJNYISTV Media
REŻ / OPJakub Hajduk
SCENOGRAFIAEdyta Słowik
1ADWiktor Prokopowicz
KAMERA&STUDIOBites.
GAFFERGary
OBSŁUGA PLANUDaniel Zieliński
ASYSTENT PRODUKCJIBartosz Kołeczek
SPRZĘTHeliograf Fastmedia ISTV Media Technostage
MONTAŻTomasz Bochniak
KOLOR KOREKCJAMarcelina Górka
UDŹWIĘKOWIENIEGłośno
POSTPRODUKCJAMiło
KIEROWNIK PRODUKCJIRadosław Janik / ISTV Media
PRODUCENTKamil Janik / ISTV Media